www.rum46.dk
Collective Curating
23 Mar, 2006 -
24 Mar, 2006
a.titolo (Torino), B+B (London), rum46 (Aarhus), Shedhalle (Zürich), SPARWASSER HQ (Berlin)/UNWETTER (Berlin) og What, How & for Whom/WHW (Zagreb). Moderator v. seminar: Søren Friis Møller (KBH) og workshopleder: Stevan Vukovic (Beograd).
Seminar og workshops

Klik på billedet og se flere billeder
> Please scroll down for English version

COLLECTIVE CURATING: SEMINAR OG WORKSHOPs 2006
Seminar: Torsdag d. 23 marts kl. 15 – 21. Workshops: Fredag d. 24. marts: 10 – 16

KOLLEKTIVE KURATORISKE STRATEGIER
Collective Curating giver indblik i en række kuratorgruppers arbejde og deres kuratoriske strategier. Hensigten er at indkredse kollektive kurateringsformer, der ofte udformer sig som et samarbejde mellem kunstnere og teoretikere og med inddragelse af andre faggrupper.

De inviterede kuratorgrupper er:  a.titolo (Torino), B+B (London), rum46 (Aarhus), Shedhalle (Zürich), SPARWASSER HQ (Berlin)/UNWETTER (Berlin) og What, How & for Whom/WHW (Zagreb). Moderator v. seminar: Søren Friis Møller (KBH) og workshopleder: Stevan Vukovic (Beograd).
På seminaret fremlægger en til to repræsentanter for hver kuratorgruppe deres strategier eksemplificeret ved fx udstillinger, aktiviteter, publikationer og projekter. Hver kuratorgruppe har iværksat projekter, der nytænker de kunstinstitutionelle rum eller kuratering i offentlige rum. De har erfaring med at nyfortolke mentale, sociale og politiske rum via æstetiske strategier og evner at formidle det med selvkritiske briller.
Vi kommer bl.a. til at diskutere: kollektiv identitet; uafhængighed, etisk ansvar og økonomi; interdisciplinære tilgange; opfordring til stillingtagen og handling i offentlige rum samt muligheden for at implementere kritiske strategier i kunstinstitutionerne.

I de efterfølgende workshops deltager både de inviterede kuratorgrupper og øvrige interesserede publikummer. Afslutningsvis producerer hver workshop et arbejdspapir, der opsamler de diskuterede problemstillinger samt forslag til, hvordan de kan viderebearbejdes i fremtiden.
Du er meget velkommen til at deltage i både seminar og workshops. Begge arrangementer foregår på engelsk.

HVOR:
Seminar
C-sam – Center for Contemporary Art
Officerssalen
Officersbygningen opg. D
Vester Allé 3
8000 Århus C

Workshops
rum46
Studsgade 46
8000 Århus C

FOR MERE INFORMATION OG PROGRAM ÆNDRINGER
www.rum46.dk/collective/forside.html
Kontakt: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , tlf. +45 25345976

Organiseret af kurator Anja Raithel
I samarbejde med C-Sam – Center for Samtidskunst og rum46

Støttet af Kunstrådets billedkunstudvalg (nationalt)/Kunstrådets internationale billedkunstudvalg /Århus Kommunes Kulturudviklingspulje/Århus Kunstbygning/Kunsthistorie på Århus Universitet/Det jyske Kunstakademi

> English version

COLLECTIVE CURATING: SEMINAR AND WORKSHOPs 2006

The Seminar: Thursday 23 th of March: 3 pm – 9 pm
The Workshops: Friday 24 th of March: 10 am – 4 pm

COLLECTIVE CURATORIAL STRATEGIES
Collective Curating will map out characteristics of various curator groups and their curatorial principals. The intention is to encircle different strategies of collective curating - often seen as collaborations between artists and theoreticians as well as involvement of people from other professions.

The invited curator groups are: a.titolo (Turin), B+B (London), rum46 (Aarhus), Shedhalle (Zürich), SPARWASSER HQ (Berlin)/UNWETTER (Berlin) and What, How & for Whom/WHW (Zagreb). Moderator of the seminar, Søren Friis Møller (KBH) and workshop leader, Stevan Vukovic (Belgrade).
At the seminar one or two representatives from each curator group will present their curatorial strategies exemplified through exhibitions, activities, publications or projects. Each curator group has implemented projects which approach the institutional art space or curating in public space through new ways of thinking; they have experience with new interpretations of mental, social and political space via aesthetic strategies and the ability to mediate this through self-critical viewpoints.
We will discuss: Collective identity, independency and empowerment, ethical responsibilities and economy, interdisciplinary strategies, counter publicity and actions in public spaces, together with the possibilities of including critical strategies in the art institutions.
A number of workshops offer participation from both invited curator groups and the members of the public. Each workshop produces a working paper which connects the problems discussed together with suggestions on how these can be worked on in the future.
You are welcome to attend both the seminar and the workshop. Both the seminar and the workshops will be held in English.

LOCATION:
Seminar
C-sam – Center for Contemporary Art
Officerssalen
Officersbygningen opg. D
Vester Allé 3
8000 Århus C
DENMARK

Workshops
rum46
Studsgade 46
8000 Århus C
DENMARK

FOR INFORMATION AND PROGRAM CHANGES
www.rum46.dk/collective/forside.html
and www.c-sam.info
Contact: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. , phone +45 25345976
Organized by independent curator Anja Raithel
In Coorporation with C-Sam – Center for Contemporary Art and rum46
Supported by The Danish Arts Council´s Comittee for Visual Arts/The Danish Arts Council Comittee for International Visual Art/ Fund of Cultural Developement, Department of Culture & citizen Service The Municipality of Aarhus/Aarhus Art Building/Aarhus University, Department of Art History/The Jutland Akademie of Fine Arts

Udstillingsstedet rum46
Studsgade 46, st. tv.
8000 Århus C
Denmark
Tel. (+45) 8620 8625
www.rum46.dkRELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46